| English Version |


เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน
ครั้งที่ 15

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


Running New Normal “ไทยวิ่งไทย”
ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

  ปิดรับสมัครแล้ว / Register Closed


Reservation status search by Passport
ผู้สมัครสามารถ ตรวจสอบ-ค้นหา
สถานะการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ด้วยตัวเองยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน
ฮื้อได้แม้นเหมือน ดั่งเฮือนท่านเจ้า


          ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงที่สุด มีการคาดการณ์ระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงไตรมาสที่ 4 หรือต้นปีหน้า แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก
          กีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงไม่มีคนดู ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล ยิ่งใช้เวลาในการแข่งขันนาน ยิ่งทิ้งระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดเข้ามาในประเทศไทย จากการสืบสวนโรคของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด ถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากสนามกีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ดังนั้น หลังจากการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมกีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal
          กว่า 14 ปีที่ผ่านมา สนามวิ่งเชียงใหม่มาราธอน เป็นกิจกรรมกีฬามวลชนเพื่อสุขภาพที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก บินข้ามน้ำข้ามทะเลสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเป็นอันดับต้นๆของสนามมาราธอนทั่วประเทศ แต่สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ ภายในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน ทุกประเทศ ทั่วโลก เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค โควิด 19 คณะกรรมการจัดงานจึงต้องลดจำนวนผู้สมัครลง ลดการแข่งขันในบางประเภท ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น “ไทยวิ่งไทย ไทยเที่ยวไทย” เพื่อเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษากิจกรรมวิ่งมาราธอนประเพณี เชียงใหม่มาราธอน ให้คงอยู่ สืบไป . .


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 

 เพื่อเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง Covid-19 โดยใช้ การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism)
 เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล ด้านการศึกษา-สังคม และสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่YouTube 2019

 

YouTube 2018

 ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
รับสมัคร มาราธอนหน้าเก่า 1,000 คน, มาราธอนหน้าใหม่ 500 คน
รวม 1,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ ชาย มาราธอนหน้าใหม่ หญิง
 มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึงนักวิ่งชาวไทยที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน และเทรล 42.195 กม. แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 20 ธันวาคม 2563
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-29 ปี อายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท

MINI MARATHON 10Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
รับสมัคร 2,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 15-29 ปี อายุ 15-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป อายุ 50 ปีขึ้นไป
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ท


แผนที่เส้นทางวิ่ง 2020

จุดเริ่มต้น ณ ประตูท่าแพ ทุกระยะทาง
เส้นชัย 42K และ 21K ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่ริม
เส้นชัย 10K ณ ประตูท่าแพ

ป้ายระยะทาง-จุดบริการต่างๆในเส้นทาง จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน
Running Map 2020


ค่าสมัคร (รับสมัครเฉพาะคนไทย)

ประเภทระยะทาง วันนี้-15 ต.ค. จำนวน
มาราธอน (ทั่วไป) 1,200 บาท 1,000 คน
มาราธอนหน้าใหม่ ปิดรับสมัคร 500 คน
ฮาล์ฟมาราธอน 900 บาท 1,500 คน
มินิมาราธอน 600 บาท 2,000 คน
 ขออภัย ปีนี้งดการวิ่งในประเภทเด็กๆ (ล่นละอ่อนต่อนแต่น) และฟันรัน 3 กม.
 การรับสมัครอาจปิดก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแต่ละระยะทางที่กำหนด


ถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ​

รายการ 42KM First42K 21K 10KM
ถ้วยรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-10 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 กลุ่มอายุ
เงินรางวัล 1-5 กลุ่มอายุ 1-5 ช/ญ 1-5 กลุ่มอายุ 1-3 กลุ่มอายุ
เสื้อที่ระลึก (SIZE) เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 42K - -
Timing chip
42K TOP100 - -
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
         


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง

อันดับ 42K 42K หน้าใหม่ 21K 10K
1. 10,000.- 7,000.- 5,000.- 3,000.-
2. 8,000.- 5,000.- 4,000.- 2,000.-
3. 7,000.- 4,000.- 3,000.- 1,000.-
4. 6,000.- 3,000.- 2,000.- -
5. 5,000.- 2,000.- 2,000.- -
หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
: การรับเงินรางวัล ฝ่ายจัดการแข่งขันจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักวิ่ง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันแข่งขันเป็นต้นไป หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว
: นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขันต้องเตรียมบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีธนาคาร ส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน (ชื่อบัญชีต้องตรงกับผู้ชนะ)
: ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด


"เชียงใหม่มาราธอน" มิใช่แค่กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเท่านั้น ผู้จัดในฐานะคนเชียงใหม่ ยังได้นำเอากิจกรรมนี้ เป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา เต็มไปด้วยความเชื่อมากมาย ที่แสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งพิธีกรรม ศิลปะกรรม และความเชื่อมาเป็นสิ่งเชื่อมโยงต่อกัน โดยมีผลต่อจิตใจของคนล้านนา วิถีดั้งเดิมที่งดงาม ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยในการจัดงานแต่ละปี ผู้จัดได้นำเอา ศิลปะวัฒนธรรม วิถีของคนล้านนา มาเป็นแบบของ เสื้อที่ระลึก ถ้วยรางวัล และแบบเหรียญผู้พิชิต

ในการจัดงานปีนี้ ซึ่งเป็นการจัดเป็นครั้งที่ 15
ฝ่ายจัดการแข่งขันได้นำเอามรดกทางวัฒนธรรม "สักหมึกขาลาย" หนึ่งในวิถีชีวิตของคนล้านนา มาเป็นแบบ เสื้อวิ่งที่ระลึก-เสื้อผู้พิชิตมาราธอนของงาน และแบบเหรียญผู้พิชิต เรามาลุ้นกันดูนะครับว่า ผู้ออกแบบคนรุ่นใหม่ (สล่า 2020) จะนำเอามรดกทางวัฒนธรรมของการสักหมึกขาลาย มาออกแบบเสื้อได้อย่างไรกัน More Story
RUNNING NEW NORMAL

ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 “ไทยวิ่งไทย”
ลดจำนวนนักวิ่ง-ผ่านจุดคัดกรอง-สวมหน้ากากก่อนวิ่ง-ลดการสัมผัส-รักษาระยะห่าง

 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง 20 ธันวาคม 2563
 ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง 50% จากปี 2562 จำนวน 10,000 คน เหลือผู้สมัคร 5,000 คน (42K=1,500 / 21K=1,500 / 10K=2,000)
 งดกิจกรรมกองเชียร์ในเส้นทางวิ่ง งดการวิ่งในประเภทเด็ก (ล่นละอ่อนต่อนแต่น) งดกิจกรรมการประกวดนักวิ่งแฟนซี
 งดนักวิ่งควบคุมเวลา Pacer เปลี่ยนเป็นนักวิ่งอาสาพาเข้าเส้นชัย (Sweeper)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตรงตามกลุ่ม และระยะทางที่สมัคร โดยใช้ ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง (พิธีกรจะแจ้งให้ถอดหน้ากาก)
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และ “Sportsplits” เพื่อลงทะเบียนให้ ศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งในคู่มือการวิ่ง
 การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (ตามเพศ-กลุ่มอายุ-ระยะทาง) *กำหนดที่แน่นนอน จะแจ้งให้ทราบในคู่มือการแข่งขัน
 จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลหลังนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย (บนเว็บไซต์)
 เวลา Cut Off จะเริ่มนับ เมื่อนักวิ่ง คนสุดท้ายของ Wave สุดท้าย ของแต่ละระยะทางออกจากจุดสตาร์ท
 ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
 นักวิ่งในระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
 นักวิ่งในระยะมินิมาราธอน ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ ประตูท่าแพ
 การดื่มน้ำในเส้นทางวิ่ง บริการเป็นขวดขนาดเล็กปิดผนึก ลดการสัมผัส นักวิ่งต้องเปิดขวดน้ำเอง
 หลังวิ่งที่เข้าถึงเส้นชัยแล้ว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เพื่อรับการบริการอื่นๆ
 หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
 นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
 บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย (นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น)
 การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัยตามระยะ


​​


การสมัครวิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลกมีความเสี่ยง  หากมีคำสั่งจาก ศบค. หรือภาครัฐ ห้ามดำเนินการจัดกิจกรรมตามวัน-เวลา ที่กำหนด หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับรูปแบบในการจัดงาน หรือเลื่อนกำหนดวันจัดงาน และขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร

 

 

บริการ ฟรี รถสองแถว (สี่ล้อแดง) กลับจากเส้นชัย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร นักวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน กลับมาที่ประตูท่าแพ  ตั้งแต่เวลา 06.30-10.30 น. บริการรับฝากของ 42K และ 21K หลังจุดปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ มีรถบริการนำของไปไว้ที่เส้นชัย,  นักวิ่ง 42K และ  21K รับถ้วยรางวัล , อาหารเช้า-เครื่องดื่ม-นวดคลายกล้ามเนื้อ ณ หลังเส้นชัย, มีลานจอดรถสำหรับญาติมิตรไปรอรับนักวิ่ง

 

 กำหนดวัน EXPO DAY
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip


วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***


รายการนี้ ไม่บริการจัดส่งทางไปรษณีย์


JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098-824-1317, 086-391-8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run


​​


ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงิน จะไม่สามารถส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ระบบได้ เพราะไม่มีชื่อในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 

ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมชำระเงินค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร  

 


คำรับรองของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ข้าพเจ้าและผู้ร่วมสมัครทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้สมัครทุกคนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สมัคร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการติดต่อ หรือจัดส่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ข้าพเจ้า, อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจน์อายุของตัวเอง ก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับสมัคร Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 3 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


การลงทะเบียนสมัครวิ่ง ปิดแล้ว
ขอบคุณที่สมัครล่วงหน้า


ยืนยันรูปหลักฐานการจ่ายเงิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


 


โรงแรมที่พักสำหรับนักวิ่ง
เปิดบริการแล้ว หลัง Covid-19

 โรงแรม Away Chiang Mai Thapae Resort ห่างจากจุดสตาร์ท 400 เมตร โทร.053-904-974
 โรงแรม อโมรา เชียงใหม่ ห่างจากจุดสตาร์ท 100 เมตร โทร.053-251-531
 โรงแรม Top North Hotel ตั้งอยู่หลังจุดสตาร์ท โทร.053-279-623
 โรงแรม Lux Hotel Chiang Mai ห่างจากจุดสตาร์ท 300 เมตร โทร.083-886-6999
 โรงแรม คานารี่ เฮ้าส์ ห่างจากจุดสตาร์ท 300 เมตร โทร.088-267-2840
 โรงแรม Hotel M Chiangmai ตั้งอยู่หน้าจุดสตาร์ท โทร.053-211-069
 โรงแรม ชาลา นัมเบอร์ ซิก เชียงใหม่ ห่างจากประตูท่าแพ 700 เมตร โทร: 052 010 466
 โรงแรมชาลา นัมเบอร์ ทู อาร์ท แอนด์ แกลเลอรี่ ห่างจากประตูท่าแพ 700 เมตร

 โรงแรม อโนดาต ห่างจากจุดสตาร์ท 600 เมตร โทร.053-270-757
 โรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ห่างจากจุดสตาร์ท 900 เมตร โทร.086-735-2344
 โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส เชียงใหม่ ห่างจากจุดสตาร์ท 1.2 กม. โทร.053-253-900
 โรงแรม ดวงตะวันเชียงใหม่ ห่างจากจุดสตาร์ท 1 กม. โทร.053-905-000
 BED Hote (นิมมาน/ช่างเคี่ยน) ราคาพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานเชียงใหม่มาราธอน เมื่อสำรองโดยตรงกับโรงแรม โทร.053-217-100
- Free transfer (shared local red taxi) to start point (ตามเวลากำหนด)
- Free Local breakfast & snacks box takeaway

 โรงแรมอาณาพาร์ค เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเตล โทร.091-3254826
 โรงแรมอื่นๆ/เกสเฮ้าราคาประหยัด ใกล้ประตูท่าแพ คลิก
จองโรงแรมที่พักผ่าน l agoda  l  booking.com  l  traveloka  l